تپه های چاملیجا در استانبول

 

تپه های چاملیجا که به بام استانبول شهرت دارند ، در بخش آسیایی استانبول قرار گرفته است .گردشگران تور استانبول از بالای این تپه ها می توانند تنگه بسفر ، قسمت اروپائی و همچنین بندرگاه و کشتی های پهلو گرفته در بندر را مشاهده کنند . این تپه بلند دارای مناظر زیبای دیگری از جمله تنگه بسفر و پل بوغاز نیز می باشد. برای رسیدن به چاملیجا، می توان از میدان تقسیم از وسایل عمومی که به قسمت آسیایی میروند استفاده نمود یا از طریق دریا به بخش آسیایی رفته و از آنجا با تاکسی یا اتوبوس به چاملیجا نقل مکان کرد.