جاذبه های توریستی استانبول

از مکانهای عمومی در استانبول برای شنا کردن در شهر های بوسفروس،جکمجه ساریی ،باکرکوی و کوجوک است و در خارج از شهر جزایر سیلیوری و توزلا از قبیل کیلیوس و سیله دریای سیاه است و جزایر آدالاری ،پرنسس در دریای مرمر هستند. کالسکه‌های اسبی ، سبک نئوکلاسیک ،کاج سنگی ،عمارت‌های بزرگ عصر عثمانی و رستوران های ماهی این منطقه را به جاذبه توریستی تبدیل کرده است .افراد می توانند به وسیله قایق های پرسرعت دنیز از امینونو به کارتال برسند.تعداد 9 جزیره در 4 منطقه قرار گرفته است.یکی از پناهگاههای ساحلی و مشهور ترکیه در دریای سیاه سیله است که حدود 50 کیلومتر با استانبول فاصله دارد.و یکی از سواحل آرام که در قسمت اروپایی بوسفروس قرار گرفته است کیلیوس است.اخیرا استانبول شهر متصل به اروپا نامیده می شود و بخش اروپایی آن از سردترین مناطق است.و مناسبترین مکان برای مسافران تور استانبول است