جزایر اطراف استانبول

جزایر اطراف استانبول

در اطراف شهر استانبول 9 جزیره وجود دارد که به مجموع این جزایر ،جزایر شاهزادگان می گویند این جزایر در دوران بیزانس ها محلی برای تبعیدشدگان شاهزادگان بوده است.این جزایر که متعلق به قرن نوزده بوده است امروزه به دلیل آب و هوای خوب و خانه های چوبی به مرکزی تفریحی تبدیل شده است یکی از بزرگترین این جزایر جزیره بویوک آدا است و از دیگر جزایر معروف جزیره های بورگاز،صدف ،کنیالی،هی بلی آدا را میتوان نام برد.برای دسترسی و رفتن به این جزیره ها میتوان از کشتی هایی که در سواحل قسمت های آسیایی و اروپایی است استفاده کرد.مسافران تور استانبول در فصل تابستان میتوانند از اتوبوسهای دریایی برای رفتن به این جزایر استفاده کنند.