حمام خرم سلطان استانبول

حمام خرم سلطان استانبول

 از حمام های تاریخی استانبول می توان به حمام خرم سلطان استانبول اشاره کرد. این حمام به دستور سلطان سلیمان برای همسرش خرم سلطان بنا گردید و امروزه در میدان سلطان احمد قرار دارد. معماری این حمام با معماری دوره عثمانی مطابقت دارد و توسط معمار ماهر آن زمان ، معمار سینان ساخته شده است . در حال حاضر از این حمام به عنوان حمام ترکی استفاده می شود این حمام به دلیل زیبایی خیره کننده اش توجه بسیاری از گردشگران تور استانبول را به خود جلب می کند و به تماشای معماری دوره عثمانی می نشینند.

حمام خرم سلطان استانبول