خیابان بغداد استانبول

خیابان بغداد استانبول (Bagdat Avenue Istanbul) به موازات دریای مرمره و در بخش آسیایی استانبول قرار گرفته است. خیابان بغداد استانبول از خیابان های معروف استانبول به شنار می رود که با مغازه، رستوران و کافه های بسیاری محاصره شده است. معمولا شب های خیابان بغداد استانبول بسیار شلوغ می شود و برای گشت و گذار و پیاده روی بهترین گزینه برای مسافران تور استانبول است. ساختمان های بسیار لوکسی در خیابان بغداد استانبول وجود دارد و برخی از آن ها نیز موفق به کسب جایزه معماری شده اند.

 

خیابان بغداد استانبول

تصویر خیابان بغداد استانبول