درباره استانبول

درباره استانبول

شهر استانبول یکی از بزرگترین شهرهای ترکیه است و مرکز فرهنگ و افتصاد کشور ترکیه است.شهر استانبول در کنار دریای مرمره و تنگه بسفر است .شهر استانبول بزرگترین شهر بزرگ جهان است که بین دو قاره آسیا و اروپا واقع شده است.بندر شاخ طلایی  در این شهر قرار گرفته است .یکی از شهر های فرهنگی که در سال دو هزار و ده انتخاب شده است.