درباره ترکیه

نام محلي : تركيه

نام بين المللي : ترکی

پايتخت : آنكارا

اسامي ديگر : عثماني ، آسياي صغير ،آناتولي ، روملي

مذهب  : اسلام

پايتخت : آنكارا

حكومت جمهوري حزبي

رئيس كشور : رئيس جمهور

مذهب  : اسلام

اکثر مردم ترکیه به زبان ترکی صحبت میکنند اما در کنار آن زبانهای ارمنی و کردی در میان بعضی مردم استفاده می‌شود. برخی از گروههای کوچک‌تری مانند عربها ،لازها، زازاها، و چرکس‌ها به تنوّع زبانی و فرهنگی این کشور اضافه شده اند.