شهر بدروم ترکیه

این شهر ترکیه دارای خیابانها و فروشگاههای زیاد است و از جاذبه های گردشگری شهر ترکیه است این شهر در قدیم کارناسوس نام داشته است و یکی از عجایب هفت گانه است.و با زلزله های کم اندکی خراب شده اند.