مرکز خرید ایستینی استانبول

این مرکز خرید در منطقه ایستینه استانبول است وشامل چهار طبقه با 291 فروشگاه است این مجتمع بزرگ از دو بخش سر پوشیده و سر باز است که قسمت بدون سقف آن پارکی زیبا دارد .سبک این مرکز خرید به شکل سنتی طراحی شده است و درسال 2007 تاسیس گردیده است در این مرکز خرید فروشگاهها با برندهای مشهور دیوور و پرادا هستند دارای رستوران بین المللی است که به سبک جنگل بارانی طراحی شده است و همچنین دارای فضای بازی مخصوص کودکان و 12 سالن سینما و سیستم آی مکس است که تصویر را واضح و بزرگ نشان میدهد

 

مرکز خرید ایستینی استانبول

مرکز خرید ایستینی استانبول

 مرکز خرید ایستینی استانبول