مرکز خرید کروسل استانبول ( Carousel Mall Istanbl)
این مرکز خرید خود یک شهر است و همه امکانات در این مرکز موجود است و از بهترین مراکز خرید به شمار می آید مرکز خرید کروسل استانبول در زمینی به مساحت هفتاد و شش هزار متر مربع واقع شده است و در منطقه بکر کوی استانبول است این مرکز خرید بزرگ شامل صدو هفده مغازه ،رستوران و سینما است.از دیگر امکانات این مرکز خرید این است که هفت آسانسور با دوازده پله برقی داردو حدود یک و نیم میلیون نفر ماهانه از این مرکز دیدن میکنند.