مسجد ایا صوفیه استانبول

 مسجد ایا صوفیه استانبول

مسجد ایاصوفیه یا حاجیاسوفیا در سال 523 میلادی و در دوره امپراتوری بیزانس ها به دستور امپراطور کنستانتین اول ساخته شده است در این محل در ابتدا کلیسایی بوده است که هم اکنون هیچ اثاری از این کلیسا با قی نمانده است کلیسا در زمان ساخت ایاصوفیه عبادتگاه مسیحیان بوده است پس از تبدیل ترکیه به جمهوری و به حکومت رسیدن آتاتورک ایاصوفیه تبدیل به موزه گردید و هم اکنون به صورت موزه استفاده میشود.و توریستهای زیادی را سالانه به خود جذب میکند ارتفاع گنبد این مسجد به اندازه 55 متر و قطر آن سی و یک متر نیز می باشد.