مسجد هاسکی در استانبول

 

مسجد هاسکی در استانبول از جاذبه های گردشگری تور استانبول به نام  خرم سلطان همسر قانونی سلطان سلیمان در سال 1538 توسط معمار سینان بنا شده است .مدرسه ، دارالشفقه ( بیمارستان ) ، عمارت و سبیلهای اطراف آن در سال 1612 و در دوران احمد اول توسعه یافته است .