موزه خانه مولوی در استانبول

 

استانبول حرفهای زیادی از فرهنگ ، تمدن و تاریخ ترکیه دارد و آثار تاریخی استانبول در موزه های این شهر دیده می شوند.همچنین یکی دیگر از موزه‌های استانبول که ردپای فرهنگ ایران در آن دیده می‌شود، موزه "خانه مولوی" میباشد.موزه خانه مولوی در استانبول ویژه شیوه زندگی و وسایل در اویش میباشد.البته در این موزه نسخه‌ای خطی از مثنوی مولوی به زبان پارسی نگهداری می‌شود که مربوط به سال ۱۴۷۵ میلادی میباشد.انگونه که گفته شده خطاط این اثر مصطفی یاسرزاده معرفی شده است.پیشنهاد میکنیم درسفر تور استانبول وقتی را برای بازدید از این موزه ها اختصاص بدهید .