هفت برج یدیکوله استانبول

 

 

هفت برج یدیکوله یکی از دیدنیهای ترکیه و جاذبه های گردشگری استانبول، دروازه با شکوهی است در نزدیکی ساحل دریای مرمره که از آن به عنوان دروازه باشکوه شهر استانبول یاد میشود. این دروازه پیش از این مختص تشریفات امپراطور بود و همچون مدال افتخاری بین دو برج مرمر قرار داشت و سپاهیان و لشگریان که فاتح از جنگ برمیگشتند، از این دروازه وارد شهر میشدند و در طول زمان بعنوان خزانه دولت، انبار و زندان سفارت استفاده شده است. در عصر معماری ترکها، با اضافه نمودن 5 برج دیگر به مجموع این 7 برج، تبدیل به قلعه درونی مستحکمی شد. اکنون این دروازه عجیب و شگفت آور، یکی از موزه های شهر و از دیدنیهای توراستانبول ترکیه و جاذبه های ترکیه میباشد.