کاخ طوفانی استانبول

کاخ طوفانی استانبول از دیگر مراکز دیدنی استانبول به شمار می رود که در کنار مسجد نصرتیه استانبول قرار گرفته است. کاخ طوفانی استانبول بنا به دستور سلطان عبدالمجید عثمانی ساخته شده و معماری اش را ویلیام جیمز اسمیت بر عهده داشته است. کاخ طوفانی استانبول متشکل از دو طبقه می باشد. کاخ طوفانی استانبول دارای معماری منحصربفردی است که به سبک اروپایی طراحی شده است. نامی که برای این کاخ در نظر گرفته شده در واقع برگرفته از محله ای است که در آن قرار گرفته. خوب است مسافران تور استانبول بدانند امروزه این کاخ دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه معمار سنان شده است. ولی در دوره های قبلی سلاطین از کارخانه های اسلحه سازی و یا برای خوشامد گویی از سیاست مدارهای خارجی به هنگام ورود به بندرگاه از این کاخ استفاده می نمودند.

 

کاخ طوفانی استانبول

تصویر کاخ طوفانی استانبول