کبابخانه سلطان احمد استانبول

 

کباب خانه سلطان احمد استانبول یکی از کباب خانه های معروف استانبول است که هنگام ورود مشتریان در تور استانبول صاحب رستوران و کارکنانش به استقبال آنها می آیند و بهترین کباب ترکی را به مشتریان ارائه می دهد. کباب علی نازیک و مرغ مزه دار شده سلطان از غذا های معروف کباب خانه سلطان احمد می باشد که طرفداران بسیاری دارد.