کلیسای آب انبار استانبول

 

کلیسای آب انبار (Basilica Cistern ) از قرن ششم به سفارش امپراطور روم ژوستینین اول برای فراهم آوردن آب برای ساکنان استانبول ساخته شد . بازدیدکنندگان تور استانبول در مورد فناوری معماری بسیار پیشرفته رومیان باستان درساخت این مکان شگفت‌زده خواهند شد.  این کلیسا به عنوان قصر غرق شده شناخته می‌شود و مخازن زیرزمینی فقط چند قدم از مسجد کبود دور هستند. مخزن این کلیسا می‌تواند ۲.۸ میلیون فوت مکعب از آب را در خود نگه دارد. این کلیسا معماری بسیار پیچیده ای دارد که حاکی از توانایی مردمان روم می باشد. زمانی که این کلیسا تاسیس شد از آن به قصر غرق شده یاد می کردند.